Żadne słowa w pełni nie oddadzą uroku tej niezwykle pięknej i urozmaiconej historycznie, przyrodniczo oraz kulturowo części naszego kraju- kraina żytem stojąca i bimbrem płynąca.